CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC CHÂU Á
CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC CHÂU Á

CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC CHÂU Á

About us

General information

Industry

Product

Contact information


Office address

  • 12th floor, Hapulico center building, 85 Vũ Trọng Phụng, Quan Thanh Xuan, Ha Noi