Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Trường Thành VN

Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Trường Thành VN

Website: http://www.truongthanhvn.vn

Lĩnh vực hoạt động:

- Đầu tư tài chính

- Tư vấn đầu tư xây dựng

- Bất động sản

- Dịch vụ bảo vệ, vệ sỹ

- Khoáng sản, chế biến

Location

  • Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội