Cỏ May Automation (CMA) đem đến các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí sản xuất và vận hành dựa trên nền tảng tri thức và công nghệ.

Website: http://cma.com.vn/

Công ty TNHH MTV Cỏ May Automation (CMA)}

Công ty TNHH MTV Cỏ May Automation (CMA)}

Công ty TNHH MTV Cỏ May Automation (CMA)}

Benefits

Thưởng theo dự án.

Am hiểu sâu lĩnh vực nông nghiệp và chế biến thủy sản.

Thường xuyên đi công tác trong và ngoài nước.

Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6 (9h00 - 18h00).