Công ty chi nhánh (công ty con) của 1 công ty Nhật Bản (development block)

Công ty bên Nhật: làm dịch vụ / ứng dụng hẹn hò, kết nối. Đã lên sàn được 5 năm.

website  https://linkbal.co.jp/

CÔNG TY TNHH LINKBAL VIỆT NAM}

CÔNG TY TNHH LINKBAL VIỆT NAM}

CÔNG TY TNHH LINKBAL VIỆT NAM}