CÔNG TY TNHH iDENTALSOFT VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH iDENTALSOFT VIỆT NAM

iDentalsoft, iCloud Dental

iDentalsoft, iCloud Dental

iDentalsoft là công ty đi đầu trong giải pháp công nghệ quản lý hệ thống nha khoa trên nền tảng đám mây. iDentalsoft được giới bác sĩ Nha khoa sử dụng rộng rãi tại Mỹ. Chúng tôi hướng đến là một trong 3 phần mềm nha khoa thông dụng nhất tại Mỹ

CÔNG TY TNHH iDENTALSOFT VIỆT NAM

Website

Location

  • Lầu 6, 15/28 Đoàn Như Hài, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam