CÔNG TY TNHH iDENTALSOFT VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH iDENTALSOFT VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH iDENTALSOFT VIỆT NAM

iDentalsoft, iCloud Dental

About us

iDentalsoft là công ty đi đầu trong giải pháp công nghệ quản lý hệ thống nha khoa trên nền tảng đám mây. iDentalsoft được giới bác sĩ Nha khoa sử dụng rộng rãi tại Mỹ. Chúng tôi hướng đến là một trong 3 phần mềm nha khoa thông dụng nhất tại Mỹ

Benefits

 • Competitive salary + 13th Salary + Bonus as per company’s policybe aware that hardworking first).
 • Health Insurance
 • Company Trip + Professional Training in US
 • Dynamic and Professional working environment
 • Opportunity to develop career path
 • Salary review once a year.
 • This is a product company, we build the product, enhance the product and grow the product so team's skill will be improved deeply in quality.
 • As all young and growing company, a team member who is capable will soon be key member and get rewarded when company mature. (But be aware that hardworking first).
 • Company grow, you grow. Company success, you success.

General information

Industry

Phần Mềm

Company size

25-99

Nationality

 • Vietnam

  Vietnam

Contact information


Office address

 • Lầu 6, 15/28 Đoàn Như Hài, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh