Công ty TNHH Hanbisoft

Công ty TNHH Hanbisoft

WHATEVER YOU WANT, HANBISOFT IS WITH YOU

WHATEVER YOU WANT, HANBISOFT IS WITH YOU

Give your company an ADN of innovation and success.

We can easily apply the productivity and innovation of leading firms to your company.

Now it is possible to solve the issues related to personnel / accounting / tax / freight / business / purchase transactions easily.

 

Cung cấp cho công ty của bạn yếu tố thiết yếu để thành công.

Áp dụng năng suất và sự đổi mới của các công ty hàng đầu cho công ty của bạn.

 

Bây giờ có thể giải quyết các vấn đế liên quan đến nhân sự/ kế toán/ thuế/ vận chuyển hàng hóa/ kinh doanh/ mua bán một các dễ dàng.

Công ty TNHH Hanbisoft
Công ty TNHH Hanbisoft
Công ty TNHH Hanbisoft
Công ty TNHH Hanbisoft

Website

Location

  • Lô 95, TT4, Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Company size

10-24

Industry

Tech stack

Nationality

South-Korea