Công Ty TNHH Groot

Công Ty TNHH Groot

Time is Money

Time is Money

Triết lý doanh nghiệp: Luôn thách thức những điều mới lạ, sáng tạo những giá trị mới và công hiến tất cả cho tất cả mọi người. Triết lý kinh doanh: thông qua internet sẽ đem đến hào hứng và cảm động cho tất cả mọi người

Website

Location

  • 3th Floor, Thủy Lợi 4 Building, 286-288 Nguyen Xi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

10-24

Industry

Tech stack

Nationality

Japan