Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ TH Việt Nam

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ TH Việt Nam

Unleash Your IT Potential. Join Us!

Unleash Your IT Potential. Join Us!

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ TH Việt Nam hiện đang hoạt động các lĩnh vực như: Phát triển, Triển khai các Hệ thống eLearning, ERP Quản trị, Giám sát và Bảo trì các Hệ thống eLearning, ERP Vận hành các Hệ thống eLearning, ERP Hỗ trợ, Hướng dẫn Sử dụng các Hệ thống eLearning, ERP

TH Việt Nam định hướng trở thành một tập đoàn công nghệ & đào tạo, phát triển bền vững trên cơ sở kết hợp sức mạnh tri thức, công nghệ tính đoàn kết ở một tầm cao mới.

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ TH Việt Nam

Website

Location

  • 112 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Company size

100-499

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam