Công ty TNHH Event QC

Công ty TNHH Event QC

About us

Chúng tôi là một trong những công ty quảng cáo (agency) below-the-line lớn ở Việt Nam. Chúng tôi chuyên họat động trong tổ chức event, activation, digital campaign,...Chúng tôi tìm kiếm những tài năng sáng tạo, những người luôn thích đối mặt với thử thách và đưa ra những giải pháp ý tưởng, những người có thể truyền đạt ý tưởng với sức thuyết phục cao và niềm đam mê mãnh liệt trong ngành quảng cáo.

 

 

General information

Contact information


Office address

  • 72 Lê Thánh Tôn, Vincom Center, Quận 1, TPHCM