CÔNG TY TNHH ELARA
CÔNG TY TNHH ELARA

CÔNG TY TNHH ELARA

About us

Elara là một startup công nghệ đầu tiên tại Việt Nam xây dựng platform triển khai mô hình kinh tế chia sẻ.

General information

Industry

Product

Contact information


Office address

  • 21 Nguyễn Xuân Khoát, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh