CÔNG TY TNHH ELARA

CÔNG TY TNHH ELARA

Elara là một startup công nghệ đầu tiên tại Việt Nam xây dựng platform triển khai mô hình kinh tế chia sẻ.

Location

  • 21 Nguyễn Xuân Khoát, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Industry