CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC VIETJACK
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC VIETJACK

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC VIETJACK

About us

VietJack được thành lập tháng 06/2016, chúng tôi phát triển hệ thống sản phẩm, trong đó nổi bật nhất là vietjack.com với hơn 2 triệu người dùng hàng ngày. Chúng tôi cần bạn để đồng hành và phát triển các sản phẩm khác trong ngành giáo dục, phục vụ hàng chục triệu học sinh trong cả nước sử dụng hàng ngày các sản phẩm do chính bạn viết ra

General information

Industry

Giáo dục, Dịch vụ

Company size

25-99

Nationality

  • Vietnam

    Vietnam

Contact information


Office address

  • Nhà G5 tòa FiveStar, Số 2, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội