Công ty TNHH Dalat Hasfarm

Công ty TNHH Dalat Hasfarm

Dalat Hasfarm - Flower your life

Dalat Hasfarm - Flower your life

Công ty TNHH Dalat Hasfarm - Nhà Sản Xuất Hoa Cắt Cành Số 1 Thế Giới.

Công ty TNHH Dalat Hasfarm
Công ty TNHH Dalat Hasfarm
Công ty TNHH Dalat Hasfarm

Website

Location

Trụ sở chính: 450 Nguyên Tử Lực, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

56 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

Over 1000

Industry

Tech stack

Nationality

Netherlands