Công ty TNHH D2B Trading

Công ty TNHH D2B Trading

Công ty TNHH D2B Trading là một công ty con thuộc Eessentials group, cung cấp sản phẩm là thiết bị y tế và mở rộng sang lĩnh vực phần mềm. Chúng tôi tự hào về môi trường làm việc đa văn hoá,, linh động và không giới hạn. 

Location

  • 215A15 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam