Công ty TNHH D2B Trading
Công ty TNHH D2B Trading

Công ty TNHH D2B Trading

About us

Công ty TNHH D2B Trading là một công ty con thuộc Eessentials group, cung cấp sản phẩm là thiết bị y tế và mở rộng sang lĩnh vực phần mềm. Chúng tôi tự hào về môi trường làm việc đa văn hoá,, linh động và không giới hạn. 

Benefits

 • A sustainable growth with no probation (for non-managerial positions)
 • Tet sign-on bonus
 • 13th-month bonus
 • 12 annual leaves, 5 days sick leave per year.
 • Flexible annual leave schedule
 • Recognition awards for teams and individuals
 • Modern working place and office facilities
 • Access to global opportunities
 • Time work: Mon - Fri (09:00 - 12:00 : 13:00 - 18:00)

General information

Industry

Phần Mềm

Company size

25-99

Nationality

 • Vietnam

  Vietnam

Tech stack

Contact information


Office address

 • 215A15 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh