Công ty TNHH D2B Trading

Công ty TNHH D2B Trading

Công ty TNHH D2B Trading là một công ty con thuộc Eessentials group, cung cấp sản phẩm là thiết bị y tế và mở rộng sang lĩnh vực phần mềm. Chúng tôi tự hào về môi trường làm việc đa văn hoá,, linh động và không giới hạn. 

Location

215A15 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam