Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Truyền hình

Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Truyền hình

About us

Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Truyền hình (Mediatech) là đơn vị chuyên cung cấp cấp thiết bị và giải pháp truyền hình hàng đầu Việt Nam. 

General information

Contact information


Office address

  • số 116 Lạc Trung