Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Gtel ( Gtel ICT )
Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Gtel ( Gtel ICT )

Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Gtel ( Gtel ICT )

About us

Công ty TNHH Công nghệ thông tin và truyền thông Gtel (Gtel ICT) là công ty thành viên của Tổng công ty Viễn thông Toàn Cầu (Gtel), Bộ Công an. Được thừa hưởng thế mạnh về công nghệ và nguồn lực của Tổng công ty Gtel nói riêng và công nghệ thông tin của Bộ Công an nói chung, hiện nay Gtel ICT là một trong những doanh nghiệp về viễn thông hàng đầu của Việt Nam.

Được thừa hưởng 60 năm hoạt động triển khai thông tin liên lạc trong ngành Công an, công ty hoạt động trong các lĩnh vực chính sau:

  • Mảng Dịch vụ Công nghệ thông tin
  • Dịch vụ Viễn thông
  • Dịch vụ Tự động hóa
  • Các dịch vụ khác
  • Các dự án trong ngành Công An

General information

Industry

Viễn Thông, Dịch vụ IT

Company size

25-99

Nationality

  • Vietnam

    Vietnam

Contact information


Office address

  • Công ty TNHH Công nghệ thông tin và truyền thông GTEL số 103 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội