CÔNG TY TNHH BITA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BITA VIỆT NAM

Change yourself. Change the team. Change the world.​

Change yourself. Change the team. Change the world.​

bitA là Công ty IT có Trụ sở chính tại Nhật Bản đã phát triển hơn 10 năm kể từ khi thành lập.  Với tình hình khan hiếm nguồn nhân lực IT tại Nhật Bản, bitA đang hướng đến tìm kiếm các nguồn nhân lực tài năng ở nước ngoài. 2021 bitA quyết định thành lập văn phòng đầu tiên ở nước ngoài tại Việt Nam. bitA Việt Nam được thành lập từ tháng 4 năm 2021, làm việc với sự hỗ trợ của bitA Nhật Bản, nơi có nhiều kĩ sư tài năng và tùy theo sự cố gắng mà có thể đạt được kĩ năng cao trong công việc.

CÔNG TY TNHH BITA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH BITA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH BITA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH BITA VIỆT NAM

Website

Location

  • Tầng 8, Toà nhà Sài Gòn Mall, Số 19, Phường 02, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

100-499

Industry

Tech stack

Nationality

Japan