​Công ty TNHH AIMANCY

​Công ty TNHH AIMANCY

Công ty TNHH AIMANCY là một công ty vừa được thành lập với mục đích hỗ trợ vào tạo nên 1 sân chơi chung cho các dự án Big Data và trí tuệ nhân tạo (AI). Chúng tôi tiềm kiếm, hỗ trợ và ươm mầm những các nhóm dự án để đưa họ lên tầm cao hơn trong nước và ngoài nước.

Website: https://www.aimancy.com/

​Công ty TNHH AIMANCY
​Công ty TNHH AIMANCY
​Công ty TNHH AIMANCY
​Công ty TNHH AIMANCY
​Công ty TNHH AIMANCY

Location

  • 9 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Industry

Tech stack