CÔNG TY CP PHẦN MỀM TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TINH VÂN - TINHVAN SOLUTIONS (TVS)
CÔNG TY CP PHẦN MỀM TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TINH VÂN - TINHVAN SOLUTIONS (TVS)

CÔNG TY CP PHẦN MỀM TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TINH VÂN - TINHVAN SOLUTIONS (TVS)

About us

Công ty Cổ phần Phần mềm Tài chính Ngân hàng Tinh Vân – Tinhvan Solutions (TVS) tiền thân là Trung tâm Giải pháp phần mềm và Tích hợp hệ thống. Công ty có chức năng phát triển, cung cấp phần mềm, dịch vụ và thiết bị CNTT - viễn thông tại thị trường nội địa.

General information

Contact information


Office address

  • Tầng 8, Khách sạn Thể Thao, Làng Sinh viên Hacinco, Quận Thanh Xuân, Hà Nội