Công Ty CP Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Quốc Tế (Interits)

Công Ty CP Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Quốc Tế (Interits)

  • CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ (ITS) CHUYÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHO LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VỚI CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN, ĐỘT PHÁ VÀ TẠO RA XU HƯỚNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI. NGOÀI RA, ITS LÀ ĐỐI TÁC CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP VÀ NỘI DUNG SỐ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ.
  • http://interits.com/
Công Ty CP Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Quốc Tế (Interits)
Công Ty CP Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Quốc Tế (Interits)
Công Ty CP Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Quốc Tế (Interits)
Công Ty CP Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Quốc Tế (Interits)
Công Ty CP Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Quốc Tế (Interits)
Công Ty CP Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Quốc Tế (Interits)

Location

  • P.410 Tầng 4 tòa D'Office , Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Gấy, Hà Nội

Industry

Tech stack