Công ty cổ phần Yêu Trẻ

Công ty cổ phần Yêu Trẻ

Làm hết sức - Chơi hết mình

Làm hết sức - Chơi hết mình

Công ty cổ phần Yêu Trẻ được thành lập vào năm 2015 hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và phát triển website. Năm 2022 công ty phát triển thêm lĩnh vực xây dựng các sản phẩm trên nền tảng mã nguồn mở Wordpress.

Công ty cổ phần Yêu Trẻ
Products
Wordpress Plugins

Website

Location

  • 109 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

10-24

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam