CÔNG TY CỔ PHẦN WELINC

CÔNG TY CỔ PHẦN WELINC

We link cargos!

We link cargos!

Welinc (chúng tôi liên kết hàng hóa) là một công ty khởi nghiệp cung cấp website kết nối mỗi bên: người giao nhận, người gửi hàng và các nhà cung cấp nội địa khác. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là cung cấp kênh bán hàng trực tuyến cho các nhà giao nhận và nhà cung cấp nội địa và cung cấp website đáng tin cậy cho người gửi hàng. Chúng tôi đang tìm kiếm những người cẩn thận và tích cực, những người có thể tận hưởng công việc và cùng nhau vượt qua nhiều thử thách.

CÔNG TY CỔ PHẦN WELINC
CÔNG TY CỔ PHẦN WELINC
CÔNG TY CỔ PHẦN WELINC
CÔNG TY CỔ PHẦN WELINC

Website

Location

  • 14 đường B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

10-24

Industry

Tech stack

Nationality

South-Korea