CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT

About us

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT

Sự ra đời của chúng tôi là một trong những nhân tố góp phần tích cực vào thành tựu phát triển của của nhiều doanh nghiệp và nền kinh tế nước nhà. Trong suốt nhiều năm qua tư vấn dự án, tư vấn các chỉ số tài chính IRR, NPV...cho hàng nghìn doanh nghiệp chúng tôi tin tưởng rằng Dự Án Việt sẽ là một đối tác tin cậy của tất cả các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước để hợp tác lâu dài và thành công trong tương lai cùng nhau win win.

General information

Company size

100-499

Nationality

  • Vietnam

    Vietnam

Contact information


Office address

  • 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh