Công ty Cổ phần Truyền thông Marketing Bạn Đồng Hành
Công ty Cổ phần Truyền thông Marketing Bạn Đồng Hành

Công ty Cổ phần Truyền thông Marketing Bạn Đồng Hành

About us

Marcom Mate là agency chuyên về xây dựng và phát triển chiến dịch truyền thông tích hợp.

Marcom Mate quy tụ những marketer trẻ tuổi có thế mạnh trong các lĩnh vực khác nhau và tinh thần hợp tác cao, cùng phối hợp hiệu quả để phát triển chiến lược truyền thông sáng tạo và chuyên nghiệp.

Ban lãnh đạo của Marcom Mate – những người đảm bảo cho sự thành công của các chiến dịch, là những doanh nhân, nhà đầu tư và quản lý có uy tín trong lĩnh vực truyền thông, tài chính và kinh doanh.

General information

Contact information


Office address

  • Số 5 Bà Triệu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội