Công ty Cổ Phần Truyền số liệu Việt Nam DCV
Công ty Cổ Phần Truyền số liệu Việt Nam DCV

Công ty Cổ Phần Truyền số liệu Việt Nam DCV

About us

Công ty Cổ Phần Truyền số liệu Việt Nam (DCV JSC) đang và sẽ trở thành doanh nghiệp có tên tuổi hàng đầu, uy tín lâu dài trên thị trường cung cấp các giải pháp/dịch vụ trên nền tảng công nghệ Internet/Web/Mobile, Dựa trên:

  • Cung cấp các dịch vụ, quy trình phục vụ khách hàng khai thác các giá trị gia tăng của Internet cho hoạt động marketing, bán hàng, giao lưu cộng đồng và quản trị tác nghiệp trong doanh nghiệp/tổ chức
  • Nghiên cứu, xây dựng và cung cấp các giải pháp công nghệ trên nền tảng công nghệ cổng thông tin tích hợp (portal). Mục tiêu phát triển sản phẩm: “Liên tục phát triển, cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, áp dụng các công nghệ mới, hoàn thiện dịch vụ, tiến đến thỏa mãn các yêu cầu của của khách hàng với chất lượng được mong đợi ở mức độ cao nhất”

Địa chỉ làm việc: Tầng 3, Tòa nhà Mỹ Đình Plaza, số 138 Trần Bình, Hà Nội.

General information

Contact information


Office address

  • Tầng 3, Tòa nhà Mỹ Đình Plaza, số 138 Trần Bình , Hà Nội