CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ MOG (7SAT)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ MOG (7SAT)

Inspire Everyone

Inspire Everyone

Tầm nhìn: 7SAT sẽ là đơn vị tiên phong xây dựng và vận hành Influencer Platform ở quy mô lớn và hiện đại nhất; hỗ trợ đa hình thức sự trao đổi giá trị thông qua những dịch vụ và ứng dụng riêng biệt. Chúng tôi bắt đầu tại Việt Nam, sau đó là khu vực và toàn thế giới. Tạo cảm hứng và làm cho cuộc sống của tất cả mọi người trở nên tốt đẹp hơn thông qua việc trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong Nền kinh tế Influencer, sở hữu một nền tảng số mạnh mẽ xoay quanh người ảnh hưởng, định nghĩa lại ngành Influencer Marketing và hỗ trợ Influencer lan toả những ảnh hưởng tích cực.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ MOG (7SAT)
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ MOG (7SAT)
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ MOG (7SAT)
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ MOG (7SAT)

Website

Location

  • 97--99, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam