Công ty Cổ Phần SKYLINK PRESS
Công ty Cổ Phần SKYLINK PRESS

Công ty Cổ Phần SKYLINK PRESS

About us

Công ty CP Skylink Press được thành lập bởi những thành viên ưu tú, nhiệt huyết, chuyên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thiết kế, phát triển các ứng dụng Website dựa trên nền tảng Opensource. Với quan niệm, Sự phát triển của mỗi cá nhân là gốc rễ cho sự phát triển toàn công ty. Chính vì thế, một môi trường làm việc cởi mở, tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả nhân viên cùng có cơ hội phát triển và khẳng định bản thân là mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến.

General information

Contact information


Office address

  • 15 Đường 54, Phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM