CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT ĐẠT HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT ĐẠT HÀ NỘI

About us

Kính áp tròng Mắt Nai, nhà phân phối độc quyền các loại kính áp tròng, giãn tròng từ nhà sản xuất Prime Vision chính hãng Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam.

General information

Contact information


Office address

  • 120 Nguyễn Phong Sắc - Cầu Giấy - Hà Nội