Công ty Cổ phần Phần mềm DDX

Công ty Cổ phần Phần mềm DDX

About us

Công ty chúng tôi chuyên làm các sản phẩm:

+ Phần mềm quản lý dịch vụ hành chính công

+ Phần mềm quản lý giáo dục

+ Website các loại

General information

Contact information


Office address

  • 583 Nguyễn Trãi