CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

About us

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh là doanh nghiệp sản xuất ống nhựa hàng đầu Việt Nam. Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi cần tìm kiếm những ứng viên nhiệt tình, tác phong chuyên nghiệp, có trách nhiệm với công việc cho các vị trí sau

General information

Industry

Kiến trúc/ Xây dựng, Sản xuất

Company size

100-499

Nationality

  • Vietnam

    Vietnam

Contact information


Office address

  • 240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, TP. HCM, Phường 09, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh