Công ty Cổ phần iPOS.vn

Công ty Cổ phần iPOS.vn

IPOS.VN - MAKE F&B BUSINESS BETTER

IPOS.VN - MAKE F&B BUSINESS BETTER

Tầm nhìn: Với iPOS.VN mỗi cá nhân trong công ty chính là cốt lõi tạo nên giá trị cho doanh nghiệp và xã hội. Mỗi nhân viên đều có cơ hội cống hiến đưa tiếng nói riêng hướng đến mục đích chung tạo ra một môi trường công bằng thân thiện và thử thách, thành công của công ty chính là thành công của cả đội ngũ - của từng cá nhân, cả tập thể không ngại sai, không ngại thất bại cùng nhau thực hiện các kế hoạch đã đề ra cho tới khi gặt hái được kết quả tốt nhất. Mỗi nhân sự đều đồng lòng chia sẻ khó khăn, cùng nhau hướng tới những mục tiêu dài hạn để đem lại cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ tốt nhất mang lại giá trị đích thực cho xã hội.

Công ty Cổ phần iPOS.vn

Website

Location

  • 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Company size

500-999

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam