Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS)

Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS)

  • Thông tin công ty: Được thành lập bởi một nhóm các chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giải pháp phần mềm tài chính – ngân hàng, FSS xây dựng và cung cấp các giải pháp và dịch vụ phần mềm cho các ngân hàng, các công ty chứng khoán và các tổ chức tài chính tại Việt Nam. Sau hơn 10 năm hoạt động và liên tục phát triển, FSS hiện có gần 200 nhân viên và đã trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp phần mềm cho các công ty chứng khoán và các ngân hàng tại Việt Nam.
  • Website: https://fss.com.vn/
Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS)
Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS)
Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS)

Location

  • Tầng 7, số 315 Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Industry

Tech stack