CÔNG TY CỔ PHẦN DIGI DINOS

CÔNG TY CỔ PHẦN DIGI DINOS

Digi Dinos được thành lập vào năm 2018. Tuy là một công ty trẻ nhưng sớm đã khẳng định vị trí của mình bằng những hệ thống ứng dụng với lượng truy cập lớn. Các hệ thống AI Marchine learning cho thị trường Nhật Bản.

Website: http://digidinos.com

CÔNG TY CỔ PHẦN DIGI DINOS
CÔNG TY CỔ PHẦN DIGI DINOS
CÔNG TY CỔ PHẦN DIGI DINOS

Location

    Tech stack