Công ty cổ phần dịch vụ Nghị Lực Sống (Imagtor)
Công ty cổ phần dịch vụ Nghị Lực Sống (Imagtor)

Công ty cổ phần dịch vụ Nghị Lực Sống (Imagtor)

About us

Imagtor là Doanh nghiệp xã hội thành viên trực thuộc mạng lưới trung tâm Nghị Lực Sống (www.nghilucsong.net). Trong suốt 12 năm hoạt động của mình, trung tâm Nghị Lực Sống đã đào tạo nghề web design và chỉnh sửa ảnh cho hơn 800 em khuyết tật yếu thế và trên 80% em đã có việc làm tốt và ổn định sau tốt nghiệp. Imagtor được thành lập với sứ mệnh cùng đồng hành với trung tâm Nghị Lực Sống trong việc đào tạo nghề chuyên sâu, cũng như tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, hỗ trợ và bền vững trong lĩnh vực chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp cho cộng đồng khuyết tật và yếu thế tại Việt Nam.

General information

Industry

Khác

Nationality

  • Vietnam

    Vietnam

Contact information


Office address

  • Phòng 203, toà nhà Thanh Hà, CC2 Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội