Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)
Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)

Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)

About us

SASCO (Southern Airports Services Joint Stock Company) – tên tiếng Việt là Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất được thành lập năm 1993 với số vốn Nhà nước ban đầu là 9,3 tỷ đồng. Sau 25 năm, từ một doanh nghiệp phục vụ hành khách thời bao cấp, SASCO đã có những chuyển mình mạnh mẽ, phát triển ấn tượng theo cơ chế thị trường, bắt kịp với xu thế quốc tế trong lĩnh vực dịch vụ thương mại sân bay.

Hiện tại, SASCO là công ty cổ phần đại chúng với quy mô lớn,  dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ thương mại sân bay tại Việt Nam và từng bước đi lên ngang tầm các sân bay quốc tế trong khu vực.

General information

Industry

Dịch vụ

Company size

100-499

Nationality

  • Vietnam

    Vietnam

Contact information


Office address

  • Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh