Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ cao Bắc Hà (HDI)

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ cao Bắc Hà (HDI)

About us

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ cao Bắc Hà hoạt động chính thức từ tháng 6/2015. Là một thành viên trẻ trong tập đoàn Bắc Hà.

Lĩnh vực kinh doanh: tạo lập và phát triển một số ứng dụng game giải trí trên mobile.

Chúng tôi luôn tìm kiếm những tài năng trẻ và trao cho các bạn những cơ hội phát triển bền vững.

 

General information

Contact information


Office address

  • Tòa nhà HH2 Bắc Hà, Đường Tố Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội