CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH VAYONLINE247

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH VAYONLINE247

Sáng tạo – Hiện đại – Vì cộng đồng

Sáng tạo – Hiện đại – Vì cộng đồng

VO247 định hướng và phát triển trở thành công ty công nghệ tài chính uy tín nhất tại Việt Nam. Đưa tới các giải pháp tài chính an toàn, thông minh, thịnh vượng cho tất cả các khách hàng trên mọi miền tổ quốc một cách riêng tư, minh bạch và an toàn nhất.Tầm nhìn VO247 định hướng và phát triển trở thành công ty công nghệ tài chính uy tín nhất tại Việt Nam. Đưa tới các giải pháp tài chính an toàn, thông minh, thịnh vượng cho tất cả các khách hàng trên mọi miền tổ quốc một cách riêng tư, minh bạch và an toàn nhất.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH VAYONLINE247
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH VAYONLINE247
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH VAYONLINE247
Products
Phần mềm quản lý nhân viên thị trường, phần mềm quản lý đầu tư tài chính

Website

Location

  • Tầng 1, Căn thương mại 1, Chung cư Hub3, 60 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam