Công ty Cổ phần Công nghệ Coming

Công ty Cổ phần Công nghệ Coming

Future is coming!

Future is coming!

Coming.io is an IT solution and service provider specialized in crypto products. Our vision is to become the breakthrough blockchain company in the next generation of the Internet who will help you to evolutionize traditional products into the metaverse. Our lines of business include Dapp platform, GameFi, DeFi, NFT Art and various blockchain-based solutions. 

Coming.io là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và giải pháp CNTT chuyên về các sản phẩm crypto. Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành công ty blockchain đột phá trong thế hệ tiếp theo của Internet, người sẽ giúp bạn cách mạng hóa các sản phẩm truyền thống thành Metaverse. Các lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi bao gồm nền tảng Dapp, GameFi, DeFi, NFT Art và các giải pháp dựa trên blockchain.

Công ty Cổ phần Công nghệ Coming
Công ty Cổ phần Công nghệ Coming
Công ty Cổ phần Công nghệ Coming
Công ty Cổ phần Công nghệ Coming
Công ty Cổ phần Công nghệ Coming

Website

Location

  • Tầng 5, số 33 ngõ 41 phố Thái Hà, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Company size

10-24

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam