Computer Science Lab
Computer Science Lab

Computer Science Lab

Bringing great people onto your team is about demonstrating that size really doesn’t matter – people do.

About us

Computer Science Lab (CSL) trực thuộc chính phủ Lào, chịu trách nhiệm quản lý và phát triển công nghệ cho các dự án mạng.

Benefits

  • Công ty chi trả toàn bộ chi phí khi làm việc tại Lào.
  • Làm việc T2 - T6 (09h00 - 17h00)

Product

General information

Industry

Giải trí/ Game

Company size

25-99

Nationality

  • Laos

    Laos

Tech stack

Contact information


Office address

  • 272 Khun Bu Lom Rd, Xiengyeun Village, Chanthabuly District, Vientiane Capital, Lao PDR