Cloudsoft

Cloudsoft

NỀN TẢNG TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

NỀN TẢNG TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

Với những giải pháp công nghệ tốt nhất, hiệu quả cho vấn đề tối ưu và vận hành doanh nghiệp, Cloudsoft giúp bạn tăng trưởng kinh doanh.

Location

  • 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

10-24

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam