City Garden cafe

City Garden cafe

09 Trương Công Định, Tân Bình

Location

09 Trương Công Định, Tân Bình