CHIPS

CHIPS

Never Ending Improvement

Never Ending Improvement

Trải qua 11 năm phân tích và triển khai Phần mềm Web App, Mobile App. Chúng tôi đã và đang đơn giản hóa nhà quản trị, tối ưu về thời gian hiệu suất tương tác trên mẫu thông tin Khách hàng.

CHIPS
CHIPS
CHIPS

Website

Location

  • L9-22, 207C Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

10-24

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam