CHIPS
CHIPS

CHIPS

Never Ending Improvement

About us

Trải qua 11 năm phân tích và triển khai Phần mềm Web App, Mobile App. Chúng tôi đã và đang đơn giản hóa nhà quản trị, tối ưu về thời gian hiệu suất tương tác trên mẫu thông tin Khách hàng.

Benefits

  • Trainning
  • Chế độ đầy đủ
  • Hưởng lương chính thức
  • Thứ 2 - Thứ 7

General information

Industry

Phần Mềm

Company size

10-24

Nationality

  • Vietnam

    Vietnam

Tech stack

Contact information


Office address

  • L9-22, 207C Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh