Carp Tech Corp
Carp Tech Corp

Carp Tech Corp

Chuyên gia chuyển đổi số, phát triển ứng dụng viết riêng cho ngành BFSI

About us

CarpTech tư vấn, phát triển các giải pháp chuyển đổi số cá nhân hóa cho từng doanh nghiệp cụ thể nên đòi hỏi nhân sự không chỉ nắm vững kĩ thuật lập trình mà còn phải thấu hiểu các nghiệp vụ kinh doanh của khách hàng để phát triển được các giải pháp thực chất, đem lại giá trị cho khách hàng.

 

 

Benefits

 • Remote work flexibility
 • Paid training and development
 • Extended leave
 • Family leave
 • Continuing education allowances
 • Travel and spending expenses
 • Company transportation
 • Investment opportunities

General information

Industry

Phần Mềm

Company size

10-24

Nationality

 • Vietnam

  Vietnam

Contact information


Social media

Office address

 • Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, Khu A, Indochina, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh