BU ENTERTAINMENT TECHNOLOGY JSC

BU ENTERTAINMENT TECHNOLOGY JSC

Công ty làm việc lĩnh vực công nghệ, ứng dụng và giải pháp trên di động.

BU ENTERTAINMENT TECHNOLOGY JSC

Location

  • 1B 255/3 Hoàng Mai - Hoàng Văn Thụ - Hà Nội