BrainGroup Holdings

BrainGroup Holdings

Tận Tâm - Trí Tuệ - Tốc Độ

Tận Tâm - Trí Tuệ - Tốc Độ

Ra đời năm 1999, Công ty Cổ phần Tập đoàn BrainGroup là tổ chức tư vấn và đầu tư thực tiễn vào các doanh nghiệp có tư duy phát triển bền vững, giúp doanh nhân và doanh nghiệp khẳng định sức mạnh cạnh tranh và nâng cao giá trị thương hiệu trên thị trường.

Theo BrainGroup, doanh nghiệp Việt Nam (DN) cần tập trung vào 3 yếu tố: (1) Sản phẩm; (2) Con người; (3) Hệ thống quản trị. Nhiều DN vẫn thiếu một trong 3 yếu tố trên nên sức cạnh tranh không cao, phát triển không bền vững. Để có sản phẩm tốt, con người có đủ năng lực, hệ thống vận hành mạnh, mỗi DN cần phải xây dựng, BrainGroup sẵn sàng đầu tư vào các DN về tài chính và hệ thống để mỗi DN đạt được sứ mệnh của mình.

Các thành viên của BrainGroup gồm: BrainMark Vietnam, BrainTek, BMG Business Training, Viện Quản trị Quốc tế và các Doanh nghiệp liên kết.

Website

Location

  • 596 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 03, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam