BIT VIỆT NAM
BIT VIỆT NAM

BIT VIỆT NAM

About us

  • BIT Việt Nam chuyên thực hiện các dự án website cho 100% các khách hàng Nhật.
  • Bạn sẽ có cơ hội onsite tại Nhật ngắn hạn và dài hạn tại BIT Việt Nam.
  • http://www.bit-vietnam.com/vi/

General information

Tech stack

Contact information


Office address

  • Tầng 1, 15/28 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4, TPHCM