Beeketing
Beeketing

Beeketing

About us

Beeketing là 1 platform marketing tự động dành cho những người bán hàng trực tuyến trên khắp thế giới. Chúng tôi mong muốn xây dựng một đội ngũ trẻ có đủ khả năng và đam mê để khẳng định mình trên thị trường quốc tế.  

Beeketing hiện đang được hơn 100,000 doanh nghiệp trên Bắc Mỹ và Châu Âu sử dụng để bán hàng cho hơn 80 triệu người mỗi tháng. Chúng tôi đang tăng trưởng rất nhanh và muốn tìm kiếm những tài năng để cùng xây dựng Beeketing thành công trên toàn cầu.

General information

Contact information


Office address

  • Khâm Thiên building, 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội