Beeketing
Beeketing

Beeketing

About us

Công ty Việt Nam duy nhất được đầu tư bởi 500 Startups Batch 15 tại Silicon Valley, Hoa Kỳ và trong top 50 startups đáng chú ý tại Singapore.

Beeketing là platform marketing tự động được sử dụng bởi 30,000 người bán hàng trên khắp thế giới, hàng tháng có hơn 60 triệu người tương tác với hệ thống của Beeketing.

Chúng tôi là một đội ngũ trẻ có đủ, tài năng, đam mê muốn tạo ra sản phẩm thành công trên thị trường quốc tế.

Beeketing đang tìm kiếm những nhân tài để cùng chúng tôi đưa Beeketing tới 10 triệu người bán hàng trên khắp thế giới.

Website: https://beeketing.com/

General information

Contact information


Office address

  • 1106, 187 Nguyen Luong Bang,Quan Dong Da, Hanoi