Bảo hiểm Xuân Thành

Bảo hiểm Xuân Thành

Niềm tin dẫn tới thành công

Niềm tin dẫn tới thành công

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY:

“Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành cam kết đem lại niềm tin và mọi giá trị đích thực cho khách hàng, tạo dựng một môi trường làm việc năng động, hiệu quả, tin cậy và hợp tác để người lao động phát huy khả năng sáng tạo và cống hiến. Chúng tôi phấn đấu trở thành một trong những Tổng công ty bảo hiểm Phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam.”

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

“ Kinh doanh hiệu quả, Phát triển an toàn và Hội nhập Quốc tế”

TRIẾT LÝ KINH DOANH

“ Ý chí và Quyết tâm, Trung thực và Công bằng mở đường cho mọi thành công trong kinh doanh”

THÔNG ĐIỆP GỬI ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG

“Niềm tin dẫn tới thành công!”

Bảo hiểm Xuân Thành
Bảo hiểm Xuân Thành

Website

Location

  • Tầng 21 tòa nhà Thaiholdings, số 17 Tông Đản, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Company size

500-999

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam