BAGG

BAGG

Japan's Largest Tax-Free Shop

Japan's Largest Tax-Free Shop

Được thành lập bởi doanh nhân người Việt tại Kyoto, BAGG.co là một nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, giúp mua hộ hàng Nhật Bản miễn thuế, vận chuyển tận nơi "door-to-door".

Tầm nhìn của Bagg là trở thành "Uber for International Delivery" - một nền tảng marketplace kết nối người mua hàng (Shopper) và người đi du lịch (Traveler) trên toàn thế giới. 

Website

Location

  • 360 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

10-24

Industry

Tech stack

Nationality

Japan