ATZINE
ATZINE

ATZINE

About us

Benefits

  • Được tham gia BHXH, BHYT theo chế độ hiện hành
  • Nghĩ lễ phép, chế độ theo Luật lao động
  • Được Công Ty đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, và những chế độ ưu đãi khác…
  • Công ty bao cơm trưa
  • Thời gian làm việc linh động có thể Full time hoặc Part time, hoặc làm việc Online tại nhà

General information

Industry

Phần Mềm

Company size

10-24

Nationality

  • Vietnam

    Vietnam

Tech stack

Contact information


Office address

  • Star Hill , 33 đường số 10, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh