ATZINE

ATZINE

Location

  • Star Hill , 33 đường số 10, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

10-24

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam